Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia - Nový zákon    
Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho.
O


Zdroj: 1.Janov 2,29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk