Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Je možné fyzickému a materiálnemu telu človeka prejsť cez zamknuté dvere? V evanjeliách je totiž zaznačené, že keď sa učeníci po smrti Krista tajne stretli, v strachu pred židmi zamkli za sebou dvere. A ako sa začali modliť, zrazu sa medzi nimi objavil ich Majster. Ale pozor! Je veľmi jednoduché a ľahké prechádzať cez zamknuté dvere v tele jemnohmotnom! A práve v tomto jemnohmotnom tele vstal Ježiš Kristus z mŕtvych! Práve v tomto jemnejšom tele mu bolo možné po štyridsiatich dňoch vystúpiť na nebesia tak, ako ho videli jeho učeníci, aby nakoniec, v tých najvyšších výšinách odložil aj svoje jemnohmotné telo, a vo svojej čistej, božej podstate sa znovu zjednotil s Bohom Otcom, po pravici ktorého kraľuje na večné veky.
O


Zdroj: http://milans.blog.portal.sk/detail-tragicke-d%C3%B4sledky-nepochopenia-skutocnej-podstaty-vzkriesenia-krista.html?a=f0c4aa57fc6b324ba716e8083e81ad3a
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk