Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V židovstve je Ježiš Kristus zvyčajne odmietaný – nevnímajú ho ako mesiáša (spasiteľa), na toho dodnes čakajú, má prísť až na konci času. No existujú aj výnimky. Tzv. mesiánski Židia zachovávajú tak židovské, ako aj kresťanské tradície a Ježiša Krista prijímajú ako mesiáša.
O


Zdroj: https://style.hnonline.sk/vikend/514713-kristus-verzus-budha-ini-aj-rovnaki
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk