Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Indická tradícia (hinduizmus a budhizmus) Ježišovi Kristovi venujú len veľmi malú pozornosť. V niektorých smeroch vychádzajúcich z kultúrno-náboženského prostredia Indie je považovaný za jeden z avatarov (inkarnácie) boha Višnu.
O


Zdroj: https://style.hnonline.sk/vikend/514713-kristus-verzus-budha-ini-aj-rovnaki
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk