Citáty filozofov

Zdroj: Peter Kreeft - 40 dôvodov prečo som katolík s.29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk