Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus    
Ježiš dal autoritu a moc odpustiť hriechy svojim apoštolom a (na základe Sk 1,22; 14,23; 16.4; Tít 1,5 a cirkevných dejín, ktoré nasledovali potom) že apoštoli odovzdali apoštolskú autoritu svojim nástupcom prostredníctvom vkladania rúk a pri vysluhovaní sviatosti posvätného rádu (porov. Sk 8,18; 1 Tim 4,14). Ich nástupcami sú biskupi a kňazi jednej, katolíckej (univerzálnej) Cirkvi.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Katolicizmus    
Ježiš dal autoritu a moc odpustiť hriechy svojim apoštolom a (na základe Sk 1,22; 14,23; 16.4; Tít 1,5 a cirkevných dejín, ktoré nasledovali potom) že apoštoli odovzdali apoštolskú autoritu svojim nástupcom prostredníctvom vkladania rúk a pri vysluhovaní sviatosti posvätného rádu (porov. Sk 8,18; 1 Tim 4,14). Ich nástupcami sú biskupi a kňazi jednej, katolíckej (univerzálnej) Cirkvi.
O
O
--------------------------------

Zdroj: Peter Kreeft - 40 dôvodov prečo som katolík s.29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk