Môže z ničoho vzniknúť niečo?Nadotázky: Čo bolo skôr?  

Môže z ničoho vzniknúť niečo?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk