Môže z ničoho vzniknúť niečo?Nadotázky: Čo bolo skôr?  

Môže z ničoho vzniknúť niečo?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk