Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Úplná história čohokoľvek musí zahrňovať jeho objavenie sa z nevnímateľného a jeho zmiznutie do nevnímateľného.
O


Zdroj: Herbert Spencer - First Principles S 253 in Will Durrant Story of philosophy s. 365
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk