Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herakleitos : Lebo to, čo vzniká zo spojenia oboch protikladov, je jedno, a keď sa jedno rozdelí, odkryjú sa protiklady. Nie je toto práve to, čo podľa Grékov ich veľký a slávny Herakleitos postavil do popredia svojej filozofie ako jej jadro a pýšil sa tým ako novým objavom?
--------
----
Herakleitos : Lebo to, čo vzniká zo spojenia oboch protikladov, je jedno, a keď sa jedno rozdelí, odkryjú sa protiklady. Nie je toto práve to, čo podľa Grékov ich veľký a slávny Herakleitos postavil do popredia svojej filozofie ako jej jadro a pýšil sa tým ako novým objavom?
--------
----


Zdroj: 22 B 80 (z Origina) In Antológia z diel Filozofov, Predsokratici a Platon s. 104
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk