Čo je to morálka?Nadotázky: Čo je to filozofia?  Čo je to dobro?  

Čo je to morálka?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk