Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - konzekvencionalizmus    
Morálka je vec verejná , res publica ( "Aha pozrite naňho, čo spravil ! " ), t.j. súdi sa človek podľa niečoho, čo je viditeľné, čo spravil, čo zapríčinil.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk