Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Morálna realita je nám skrytá. Prichádzame na svet ako ľudia priviazaný v jaskyni, ktorí pozerajú na tiene. V istom okamihu si však začíname uvedomovať, že tieto tiene sú len tiene a nie skutočná realita. Morálna realita nás tlači k stále lepšiemu poznaniu morálneho ideálu. Musíme sa dostať z jaskyne a vidieť veci pod tým správnym svetlom - vidieť ich také, aké v skutočnosti, oprostené od mylných predstáv, ilúzií. To slnko na ktoré sa dostaneme po výstupe z jaskyne je podľa Platóna idea dobra.
--------
----
Niekto : Morálna realita je nám skrytá. Prichádzame na svet ako ľudia priviazaný v jaskyni, ktorí pozerajú na tiene. V istom okamihu si však začíname uvedomovať, že tieto tiene sú len tiene a nie skutočná realita. Morálna realita nás tlači k stále lepšiemu poznaniu morálneho ideálu. Musíme sa dostať z jaskyne a vidieť veci pod tým správnym svetlom - vidieť ich také, aké v skutočnosti, oprostené od mylných predstáv, ilúzií. To slnko na ktoré sa dostaneme po výstupe z jaskyne je podľa Platóna idea dobra.
--------
----
Niekto : Morálna realita je nám skrytá. Prichádzame na svet ako ľudia priviazaný v jaskyni, ktorí pozerajú na tiene. V istom okamihu si však začíname uvedomovať, že tieto tiene sú len tiene a nie skutočná realita. Morálna realita nás tlači k stále lepšiemu poznaniu morálneho ideálu. Musíme sa dostať z jaskyne a vidieť veci pod tým správnym svetlom - vidieť ich také, aké v skutočnosti, oprostené od mylných predstáv, ilúzií. To slnko na ktoré sa dostaneme po výstupe z jaskyne je podľa Platóna idea dobra.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Morálna realita je nám skrytá. Prichádzame na svet ako ľudia priviazaný v jaskyni, ktorí pozerajú na tiene. V istom okamihu si však začíname uvedomovať, že tieto tiene sú len tiene a nie skutočná realita. Morálna realita nás tlači k stále lepšiemu poznaniu morálneho ideálu. Musíme sa dostať z jaskyne a vidieť veci pod tým správnym svetlom - vidieť ich také, aké v skutočnosti, oprostené od mylných predstáv, ilúzií. To slnko na ktoré sa dostaneme po výstupe z jaskyne je podľa Platóna idea dobra.
O
O
----

Zdroj: Iris Murdoch : Morálny realizmus - metaetická teória - Podcast Pravidelná dávka , Iris Mudroch : Dobro musíme najprv vidieť 228.,
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk