Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Morálna premena či rast, teda ak sa chcem meniť k lepšiemu. začína vždy zmenou myslenia, teda zmenou toho, ako veci vidím. Literatúra a hlavne romány ako napr. Dostojevskeho bratia Karamazovovci, Dickinsova Vianočná koleda, Frankenstein od Merry Shellyovej i Murdochovej (Iris Murdoch) vlastná tvorba sú v tomto veľmi nápomocné. A rozprávky.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Morálna premena či rast, teda ak sa chcem meniť k lepšiemu. začína vždy zmenou myslenia, teda zmenou toho, ako veci vidím. Literatúra a hlavne romány ako napr. Dostojevskeho bratia Karamazovovci, Dickinsova Vianočná koleda, Frankenstein od Merry Shellyovej i Murdochovej (Iris Murdoch) vlastná tvorba sú v tomto veľmi nápomocné. A rozprávky.
O
O

Zdroj: Podcast pravidelná dávka 228. Iris Mudroch, Dobro musíme najprv vidieť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk