Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Morálna realita neexistuje, neexistujú morálne fakty, a hodnoty sú nevyhnutne subjektívnym vyjadrením nášho emočného postoja. Medzi svetom faktov a svetom hodnôt leží neprekonateľná priepasť a zatiaľčo fakty prinášajú vedeckú objektivitu, hodnoty nemôžu byť ničím iným ako vonkajším obrazom nášho vnútorného subjektívneho prežívania, cítenia, túženia.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Morálna realita neexistuje, neexistujú morálne fakty, a hodnoty sú nevyhnutne subjektívnym vyjadrením nášho emočného postoja. Medzi svetom faktov a svetom hodnôt leží neprekonateľná priepasť a zatiaľčo fakty prinášajú vedeckú objektivitu, hodnoty nemôžu byť ničím iným ako vonkajším obrazom nášho vnútorného subjektívneho prežívania, cítenia, túženia.
O
O

Zdroj: emotivizmus - metaetická teória - Podcast Pravidelná dávka , Iris Mudroch : Dobro musíme najprv vidieť 228.,
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk