Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Je rozdiel medzi zbožnosťou a morálnosťou. Zbožnosť je keď robím niečo, pretože to chce Boh. Morálnosť je keď robím niečo, pretože je to dobré.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Je rozdiel medzi zbožnosťou a morálnosťou. Zbožnosť je keď robím niečo, pretože to chce Boh. Morálnosť je keď robím niečo, pretože je to dobré.
O
O

Zdroj: Youtube : Leibniz and Malebranche on the problem of evil
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk