Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rene Descartes : Boh nie je viazaný žiadnymi pravidlami, pravdami a hodnotami. Pravda a dobro neexistuje, dokiaľ ich Boh nestvorí. Boh spôsobuje, že 1+1=2 a že dobro je dobrom.
--------
----
Rene Descartes : Boh nie je viazaný žiadnymi pravidlami, pravdami a hodnotami. Pravda a dobro neexistuje, dokiaľ ich Boh nestvorí. Boh spôsobuje, že 1+1=2 a že dobro je dobrom.
--------
----
Rene Descartes : Boh nie je viazaný žiadnymi pravidlami, pravdami a hodnotami. Pravda a dobro neexistuje, dokiaľ ich Boh nestvorí. Boh spôsobuje, že 1+1=2 a že dobro je dobrom.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Rene Descartes    
Boh nie je viazaný žiadnymi pravidlami, pravdami a hodnotami. Pravda a dobro neexistuje, dokiaľ ich Boh nestvorí. Boh spôsobuje, že 1+1=2 a že dobro je dobrom.
O
O
--------

Zdroj: Youtube : Leibniz and Malebranche on the problem of evil
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk