Ako môžu slová vystihovať realitu?Nadotázky: Čo je poznanie?  

Ako môžu slová vystihovať realitu?

Podotázky: Pokiaľ možno ísť v alegorickom výklade biblie?  Čo je to literatúra?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk