Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Naše pojmy sú ako sklenená fľaša a my sme ako mucha v nej.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Ludwig Wittgenstein    
Naše pojmy sú ako sklenená fľaša a my sme ako mucha v nej.
O
O
----

Zdroj: Tholtove prednasky z epistemologie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk