Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein : Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta.
--------
----
Ludwig Wittgenstein : Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta.
--------
----


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk