Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Ked pocujeme, netvoríme si ku každému slovu obraz v hlave. Vernuft hovorí k Vernuftu nie k Verstandu.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (str.2 v poznamkach)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk