Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Charles Sanders Pierce    
Premýšľaj ktoré účinky, ktoré by sme mohli považovať za prakticky relevantné, pripisujeme vo svojej predstave predmetu našeho pojmu. Náš pojem týchto účinkov je celkom našeho pojmu tohoto predmetu. (pragmatická maxima). Táto maxima potom slúži ako metóda na prejasnenie pojmov, pričom hovorí, že významový obsah pojmu spočíva v jeho mysliteľných dôsledoch pre konanie.
O


Zdroj: Encyklopedický atlas filozofie s. 173
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk