Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Jazyk je zakorenený rozmanite. Má korene a nie len jeden koreň.
O


Zdroj: Stanislav Hubík: Jazyk a metafyzika s.81
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk