Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Meno je hlas, ktorý má význam podľa dohody (nie od prírody). Súd = niečo niečomu pričítame, (kladný) alebo niečo niečomu odopierame (záporný). Sloveso spoluznačí čas
O


Zdroj: Aristoteles: O vyjadrovaní (prechod od kategórií ku analytikám)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk