Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Určitý výraz alebo pojem, alebo objekt, ako je daný v definíciách, je vždy súčasťou buď nejakého systému výrazov (jazyka) alebo určitého systému pojmov (konceptuálneho systému) alebo systemu objektov (ontológie).
O


Zdroj: časopis Filozofia 4, 2017 s. 249
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk