Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Vernuft=obraz sveta v slovach, Vorstelung von Vorstelungen.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Vernuft=obraz sveta v slovach, Vorstelung von Vorstelungen.
O
O

Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (str.2 v poznamkach)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk