Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Abelard : Pojmy sú imaginárne, temne obrazy skutočnosti. Obecne reálne neexistuje, je vytvárane ľudským rozumom. Pr. mame všeobecný obraz o meste, do kt. keď reálne prídeme, zistíme, že bol neurčitý a matný.
--------
----
Pierre Abelard : Pojmy sú imaginárne, temne obrazy skutočnosti. Obecne reálne neexistuje, je vytvárane ľudským rozumom. Pr. mame všeobecný obraz o meste, do kt. keď reálne prídeme, zistíme, že bol neurčitý a matný.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Pierre Abelard    
Pojmy sú imaginárne, temne obrazy skutočnosti. Obecne reálne neexistuje, je vytvárane ľudským rozumom. Pr. mame všeobecný obraz o meste, do kt. keď reálne prídeme, zistíme, že bol neurčitý a matný.
O
O
----

Zdroj: Floss s.149-184
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk