Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza - asocianizmus    
Napríklad tí, ktorí častejšie s obdivom uvažovali o postave ľudí, budú názvom človek rozumieť živočícha vzpriamenej postavy; ktorí sú však zvyknutí premýšľať o inom, vytvoria si o ľuďoch inú všeobecnú predstavu, napríklad, že človek je smejúci sa živočích, dvojnohý živočích, neoperený, živočích obdarený rozumom.
O
O

Zdroj: Spinoza - Etika, Poznámka k 40-temu tvrdeniu 2 kapitoly (2p40)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk