Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Jazyk, ktorým svet popisujeme, je mapou reality, nie realitou samotnou. Jazyk nám pomáha zorientovať sa v skutočnosti, nemožno ním však poznanie nahradiť. Cesta poznania nás vedie od bodky na mape k hore samotnej.
--------
----
Niekto : Jazyk, ktorým svet popisujeme, je mapou reality, nie realitou samotnou. Jazyk nám pomáha zorientovať sa v skutočnosti, nemožno ním však poznanie nahradiť. Cesta poznania nás vedie od bodky na mape k hore samotnej.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Jazyk, ktorým svet popisujeme, je mapou reality, nie realitou samotnou. Jazyk nám pomáha zorientovať sa v skutočnosti, nemožno ním však poznanie nahradiť. Cesta poznania nás vedie od bodky na mape k hore samotnej.
O
O

Zdroj: Daniel Pastirčák - Evanjelium podľa Jóba s.320
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk