Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Berkeley    
Možno však poviete, že hoci idey samy neexistujú mimo ducha, predsa len môžu existovať veci im podobné, ktoré sú ich kópiami alebo napodobeninami a existujú mimo myseľ v nejakej nemysliacej substancii. Na to odpoviem, že sa idea môže podobať zas len idei.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Georg Berkeley    
Možno však poviete, že hoci idey samy neexistujú mimo ducha, predsa len môžu existovať veci im podobné, ktoré sú ich kópiami alebo napodobeninami a existujú mimo myseľ v nejakej nemysliacej substancii. Na to odpoviem, že sa idea môže podobať zas len idei.
O
O
----

Zdroj: Berkeley G.: Pojednání o základech lidského poznání. s.64
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk