Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Nicolas Malebranche : Pohyb biliardových gulí nie je nevyhnutnou príčinou nato, aby som ich videl (môžu existovať a pohybovať sa bez toho, aby som ich videl). Príčinou prečo ich vidím, je že Boh vo mne vytvára vnem tohto pohybu.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Nicolas Malebranche    
Pohyb biliardových gulí nie je nevyhnutnou príčinou nato, aby som ich videl (môžu existovať a pohybovať sa bez toho, aby som ich videl). Príčinou prečo ich vidím, je že Boh vo mne vytvára vnem tohto pohybu.
O

Zdroj: Youtube : Lecture 9 Nicolas Malebranche and George Berkeley
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk