Citáty filozofov

Zdroj: Youtube : Lecture 9 Nicolas Malebranche and George Berkeley
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk