Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Použitiu niektorých pojmov rozumieme, ak vieme čoho sú v danom prípade protikladom. Je celkom iné, ak odlišujeme lásku nie v protiklade od nenávisti ale v protiklade od flirtu alebo od sexu alebo od ľahostajnosti. Je rozdiel ak chápeme reč v protiklade ku mlčaniu, alebo v protiklade ku ukazovaniu, brechotu alebo spievaniu.
O


Zdroj: Jurgen Kaube: Hegels Welt , s. 232
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk