Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Čo je pravda? - pohyblivé vojsko metafor,antropomorfizmov a metonymií. (pozn.metonymia=prenesenie názvu na základe vecnej súvislosti, nie podobnosti. Pr. Plzeň-pivo)
O


Zdroj: Nietzsche: O pravde a lži ve smyslu nikoli morálním
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk