Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ferdinand de Saussure    
Význam slova záleží na tom, aké má dané slovo miesto v celkovej štruktúre jazyka.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Ferdinand de Saussure    
Význam slova záleží na tom, aké má dané slovo miesto v celkovej štruktúre jazyka.
O
O

Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 154. štrukturalizmus : Poslaedná filozofická revolúcia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk