Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath : Národ, ktorý disponuje 60-timi pomenovaniami pre kravu, podľa jej farby, veku, vzdialenosti od hovoriaceho v danom okamihu, má menej predpokladov pre vedecké chápanie sveta
--------
----


Zdroj: Neurath - Cesty vedeckého chápania sveta
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk