Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath - fyzikalizmus    
Vedecký jazyk sa skladá s fyzikalisticky triviálneho jazyka a fyzikalisticky odborného jazyka. Odborné termíny sa dajú formulovať pomocou výrazov triviálneho jazyka. Každá vedecká koncepcia musí byť vo svojich základných rysoch zrozumiteľná aj človeku z ulice.
O


Zdroj: Neurath - Protokolárne vety
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk