Aký je vzťah vedy a náboženstva?Nadotázky: V akom vzťahu s.... existuje?  Čo je veda?  Čo je náboženstvo?  

Aký je vzťah vedy a náboženstva?

Podotázky: Môžeme merať modlitbu?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk