Aký je vzťah vedy a náboženstva?Nadotázky: Na ktorej strane je pravda?  

Aký je vzťah vedy a náboženstva?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk