Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Na rozdiel od vedeckých sú však náboženské tradície často úplne a explicitne organizované okolo ich historických vzorov, ktoré sú sústredené do jednej alebo niekoľkých osôb.
O


Zdroj: časopis Filozofia 3,2017 s.197
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk