Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Liberálna teológia 19. storočia vyjadruje osobnú náboženskú skúsenosť človeka s posvätnom, je teda expresívna, čo je rozdiel oproti klasickej teológii, kt. tvoria propozičné tvrdenia o vonkajšom svete.
O


Zdroj: Kvasz : prednáška - Formy transcendencie vo vede.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk