Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V 19. storocí sa presadzuje názor, že viera a veda sú v konflikte, do velkej miery vplyvom Darwinovskej revolúcie.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V 19. storocí sa presadzuje názor, že viera a veda sú v konflikte, do velkej miery vplyvom Darwinovskej revolúcie.
O
O

Zdroj: Kvasz : prednáška - Formy transcendencie vo vede.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk