Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Kresťanstvo je platonizmus pre ľud.
O


Zdroj: Mimo dobro a zlo. Předehra k filosofii budoucnosti. 2003 s.8
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk