Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Konflikt medzi vedou a bibiou nastáva, ak berieme bibliu doslovne, ako faktický opis, koľko má byť živočíšnych druhov, ako stará je zemeguľa. Na druhej strane, do konfliktu vstupujú tí vedci, ktorý berú vedu ako súbor definitívnych poznatkov, doslovne, ako uzavretý obraz sveta.
O


Zdroj: Kvasz : prednáška - Formy transcendencie vo vede.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk