Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Zákon zachovania hybnosti - prvý univerzálny zákon fyziky Descartes založil nábožensky - že Boh vložil do sveta isté množstvo pohybu a Boh je nemenný, preto platí zákon zachovania hybnosti.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Zákon zachovania hybnosti - prvý univerzálny zákon fyziky Descartes založil nábožensky - že Boh vložil do sveta isté množstvo pohybu a Boh je nemenný, preto platí zákon zachovania hybnosti.
O
O
----

Zdroj: Kvasz : prednáška - Formy transcendencie vo vede.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk