Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Z biblického pohľadu je viera osobnou dôverou a lojálnosťou. Ani táto viera však nie je "slepou vierou", pretože je úzko viazaná so skúsenosťou.... Práve kombinácia vernosti a kritického skúmania je však podmienkou a prejavom náboženskej zrelosti.
O


Zdroj: časopis Filozofia 3,2017 s.197
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk