Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath    
Hegelov panteizmus je hraničným bodom medzi teizmom a ateistickou vedou. (ad Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
O


Zdroj: Neurath - Cesty vedeckého chápania sveta
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk