Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V 18. storoči Laplace napísal tri hrubé knihy -System le Monde- kde vyložil podrobne na základe Newtonovskej mechaniky, ako funguje slnečná sústava. Napoleon sa ho pýta, kde je v tejto knižke Boh a Laplace mu odpovedá, že prvý občane, túto hypotézu som nepotreboval. Fyzika je nezávislá od knihy stvorenia.
O


Zdroj: Kvasz : prednáška - Formy transcendencie vo vede.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk