Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pierre Teilhard de Chardin    
Obrancovia náboženstva už celé stáročia zamestnáva a mätie skutočnosť, že ľudstvo zaujíma na nebi moderného myslenia stále vyššie a vyššie postavenie. V domnienke, že je táto nová hviezva Božím sokom, snažili sa jej vzostup sústavne spochybňovať alebo aspoň stlpniť jej jas.....ale..Královstvo Božie a ľudský pokrok si neprotirečia.
O


Zdroj: Pierre Teilhard de Chardin: Jak věřim, Vyšehrad 1997, s.62
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk