Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Veda je to, čo je samo osebe zakázané (ovocie) - iba veda je zakázaná. Veda je prvým hriechom, jadrom všetkých hriechov, dedičným hriechom. A toto je morálka : Nebudeš poznávať.
O


Zdroj: F. Nietzsche : Antikrist , kap. 48
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk