Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Otto Neurath    
Teologické zvyšky vo vede v oblasti historiografie a národného hospodárstva ako "boži prst" a "duch národa" sa nahradzujú pojmamy ako ponuka-dopyt, import-export, vedenie vojny, emigrácia...
O


Zdroj: Neurath - Cesty vedeckého chápania sveta
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk