Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sú vedci a teológovia, ktorí si myslia, že veda a náboženstvo sú od seba nezávislé. V teologickej sfére sa to prejavuje ako názor, že teológia je o spáse duše a to ako vznikol svet je z hľadiska teológie irelevantné. Vo Wittgensteinskej tradícii sú veda i teológia sú jazykové hry ktoré sú od seba oddelené. V existenciálnej tradícii sa teológia týka človeka a jeho bytia, kým veda sa týka súcien sveta naokolo.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Sú vedci a teológovia, ktorí si myslia, že veda a náboženstvo sú od seba nezávislé. V teologickej sfére sa to prejavuje ako názor, že teológia je o spáse duše a to ako vznikol svet je z hľadiska teológie irelevantné. Vo Wittgensteinskej tradícii sú veda i teológia sú jazykové hry ktoré sú od seba oddelené. V existenciálnej tradícii sa teológia týka človeka a jeho bytia, kým veda sa týka súcien sveta naokolo.
O
O

Zdroj: Kvasz : prednáška - Formy transcendencie vo vede.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk